เส้นทางชีวภาพพื้นฐานที่ผลักดันให้เกิดโรคมะเร็ง

การค้นพบนี้ช่วยขยายความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางพันธุกรรมของมะเร็งเต้านมและโดยหลักการแล้วนักวิทยาวิทยาสามารถคำนวณคะแนนความเสี่ยงที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับผู้หญิงโดยพิจารณาจากความหลากหลายของตัวแปรที่พวกเขามีการวิจัยยังอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเส้นทางชีวภาพพื้นฐานที่ผลักดันให้เกิดโรคมะเร็ง

นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามผลการค้นพบใหม่โดยสำรวจว่า DNA ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงแต่ละรูปแบบมีอะไรบ้างในยีนที่รู้จักและอื่น ๆ ที่อยู่ในแนวของ DNA ที่ไม่มีฟังก์ชั่นที่รู้จักมีผลต่อกิจกรรมของยีน จากข้อมูลที่ทราบพบว่าห้าสายพันธุ์ย่อยที่เพิ่งค้นพบใหม่มีการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่มากขึ้นของชนิดย่อยของมะเร็งเต้านม แต่ความเสี่ยงต่ำกว่าของผู้อื่น ตัวแปรเหล่านี้มีความพิเศษและหากติดตามอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่สำคัญในชีววิทยาของเชื้อมะเร็งเต้านมเหล่านี้